Ski Fanatic s.r.o.
Na Strání 171, Hlinsko
info@skifanatic.cz
Ph: +420 775 022 650
Pro základní a střední školy

Kurzy osobnostně
sociálního rozvoje

jsou zaměřené na rozvoj dovedností jedinců v oblasti komunikace, poznání sebe sama, rozvoj rozhodovacích dovedností, zvládání krizových situací, upevnění nebo přenastavení rolí ve skupině. Kurzy mohou pomoci při řešení problémů ve skupině a je možné je pojmout i jako závěrečný kurz v 9. ročníku nebo v závěrečném ročníku střední školy. Mohou sloužit jako ohlédnutí se za tím, co bylo, co fungovalo, co nefungovalo, co si chci odnést dál a na co chci zapomenout a měl by motivovat jedince v jeho dalším růstu.

Třída jako tým od prvního seznámení až po závěrečný kurz.

Zkušenosti

Více jak 15 let zkušeností s vedením pobytových akcí pro školy, skupiny, děti, mládež a dospělé

Přístup

Garance individuálního přístupu ke každé akci a individuálního přístupu ke každému jedinci

Instruktoři

Naši instruktoři prochází systémem vzdělání v oblasti volnočasových aktivit a volnočasové pedagogiky

Pojištění

Povinné pojištění záruky pro případ úpadku CK a pojištění stornopoplatků v případě zrušení zájezdu

6 tř. základních škol a 1. ročník středních škol

Seznamovací

Ideální délka pro adaptační programy je tři až pět dní. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemáte časový prostor a chcete své třídě dopřát společný čas strávený mimo školní lavice, stmelit kolektiv a dát dobrý základ skvělé party ve třídě, připravujeme i jednodenní programy v areálu Kempy na Seči, na půdě školy, či v jíné vybrané lokalitě. Jednodenní program je plný seznamovacích a poznávacích aktivit.

6 tř. základních škol a 1. ročník středních škol

Adaptační

3-5 denní pobytový kurz

Umožněte žákům se snadněji začlenit v novém kolektivu. 

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd a studenty prvních ročníků středních škol je program s cílem podpořit hladký přechod mezi stupni vzdělávání, pomoci účastníkům úspěšně se adaptovat na nové prostředí a nároky, zaměřuje se na podporu sebedůvěry, sebeuvědomění a vybudování pozitivního vztahu ke vzdělávání. Zkušení lektoři  povedou účastníky přes interaktivní aktivity, které rozvíjejí kritické myšlení, spolupráci a schopnost řešit nové situace.Kurz poskytuje interaktivní a zábavný přístup k přípravě na novou školní etapu. Programy realizujeme v různých formách od jednodenních seznamovacích až po vícedenní pobytové adaptační kurzy. Pomůžeme Vám s nastavením rolí a sociálních vazeb ve skupině.

II. stupeň základních škol a střední školy

Preventivní

3-5 denní pobytový kurz

Pro upevnění vztahů a zdravého prostředí ve skupině, sebepoznání, upevňování nastavených pravidel, případné řešení problému či řešení patologického jevu ve skupině, přenastavení rolí, přenastavení pravidel ve skupině či tipy pro vedení třídnických hodin.

9. třída základních škol a 4. ročník středních škol

Závěrečný

Kurzy před ukončením studia slouží ke zhodnocení průběhu studia, přenosu a uchovatelnosti fungujících pravidel a pro motivaci do dalšího osobnostního rozvoje.

Kdo již využil

Naši spokojení klienti