Ski Fanatic s.r.o.
Na Strání 171, Hlinsko
info@skifanatic.cz
Ph: +420 775 022 650

Lyžařské kurzy pro MŠ a ZŠ

Kurzy osobnostně sociálního rozvoje

Pobytové lyžařské a sportovní kurzy

Školní výlety

Sportovní kurzy

Školy v přírodě

Akreditované kurzy pro pedagogy

In-line kurzy pro MŠ

Space Tom